Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Informace, které nám poskytnete prostřednictvím objednávky přes internetovou stránku, www.sandyzart.cz slouží výhradně pro potřebu poskytnutí konkrétní služby a nebudou dále poskytovány třetím osobám ani jinak komerčně využívány.

Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností

Sandyz Art -Dagmar Zouharová, Lány 978 ,76361 Napajedla, IČO: xxxxxxxx,DIČ: xxxxxx

Provozovatel se zavazuje:

 • Dodat správný druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek platných v den odeslání elektronické objednávky. – Dodat zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území EU.

  Kupující se zavazuje: – Objednané zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit přepravci. – Zaplatit do 7 dnů za zboží kupní cenu v plné výši a v smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky, v opačném případě bude jeho objednávka zrušena.
 • Kupující je oprávněn bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 15 pracovních dnů od uzavření smlouvy písemným oznámením na e-mailovou adresu. Do 15 dnů je možné zásilku vrátit bez udání důvodu, avšak poštovné, ať už při koupi nebo placené zpětně, nehradíme. Avšak zboží musí být v originálním balení a nesmí být použité.O akceptování odstoupení od smlouvy bude kupující vyrozuměn e-mailem do 24 hodin od obdržení odstoupení.Pokud tento e-mail kupující neobdrží do této stanovené doby, je jeho právem a povinností telefonicky nebo e-mailem si tyto informace vyžádat.
  V případě vrácení zboží, zboží nesmí být vráceno na dobírku. Po prohlédnutí vráceného zboží, částku vracíme zpět na bankovní účet do 15 pracovních dnů. Zboží nesmí být používáno jakýmkoli způsobem. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její část jestliže: a) došlo k nepředvídatelné změně dostupnosti produktu b) vystavená cena produktu byla chybná, tj pokud se při fakturaci zjistily nesrovnalosti týkající se ceny produktu. VYUŽITÍ SLEV PŘI REKLAMNÍCH AKCÍCH Nelze kombinovat a opakovaně použít slevové kupóny, akce a dárky při objednávkách, které přicházejí od jednoho zákazníka po dobu trvání jedné akce. Platební a dodací podmínky: Za každý objednaný produkt se platí úhradou předem (bankovním převodem nebo online platbou). Doba dodaní je stanovená v popise produktu pro každý výrobek. Při objednávce více různých produktú platí doba dodání, která je delší. Při nepředvídatelných situacích jako například ztráta zásilky poštou, nedodržení termínu dodání zboží dodavatelem a pod., se dodací doba prodlužuje na neurčito. Kupujícímu bude zboží nahrazeno nebo po vyžádání mu budou vráceny peníze.
 • Výrobky skladem jsou dodávány zpravidly do 7 dnů (pokud není v popisu výrobku stanoveno jinak).
 • Výrobky zakázkové jsou s ohledem na složitost výroby dodávány ve lhůtě dohodnuté s kupujícím osobně přes interní poštu maximálně však do 30 dnů. Reklamační podmínky V případě poškozeného, zboží, nebo omylem zaslaného jiného druhu zboží nás prosím do 14 dnů od vzniku reklamačního případu kontaktujte e-mailem, kde napište prosím:

  1) Popište nám o jaký problém se jedná, resp. stručný popis poškození.
  2) Záruční list – v tomto případě je záručním listem samotná faktura zboží. Stačí zaslání kopie.
  3) Vaše jméno a tel.číslo. V nejbližší možné době Vás budeme kontaktovat. Pokud zákazník nesplní všechny výše uvedené požadavky, prodávající není povinen dodržet zákonnou reklamační dobu 30dnů. Vaše reklamace bude v průběhu 30-ti dnů vyřízena.Po vyřízení reklamace Vám zboží zašleme na Vámi zadanou adresu, dopravu hradíme my. Při uplatnění reklamace se spotřebitel řídí pokyny prodávajícího.

V případě vrácení či výměny zboží, prosím, posílejte zásilky na adresu Sandyz Art- Dagmar Zouharová,Lány 978,76361 Napajedla

Reklamace se nevztahují na: poškození Vámi neodborným zásahem
Zboží chraňte před vlivy, které by ho mohly poškodit. A to před vlivy různých přírodních živlů či neodborného použití.